4:19 PM, 12/08/2019

Phú Yên phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2019

(Chinhphu.vn) - Phú Yên phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 trên 8,3%, thu ngân sách khoảng 5.500 tỷ đồng, xuất khẩu khoảng 165 triệu USD; bảo đảm phúc lợi, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân...

T

rong 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng (nông nghiệp giảm, công nghiệp, dịch vụ tăng), tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 9,2%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,5%; thu ngân sách trên địa bàn tăng 62%; xuất khẩu tăng 25%; vốn đầu tư phát triển tăng 84,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Hoạt động hợp tác xã được duy trì, từng bước ổn định và được củng cố, đổi mới về tổ chức, quản lý, bảo tồn nguồn vốn, từng bước có lãi, khắc phục tình trạng thua lỗ, số lượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động khá cao đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ.

Kết quả đạt được thời gian qua đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khu vực và cả nước nhưng kinh tế - xã hội của Tỉnh vẫn còn khó khăn: quy mô nền kinh tế nhỏ, thu ngân sách chỉ mới đáp ứng được 50% nhu cầu chi; sản xuất và đời sống của người dân gặp khó khăn do hạn hán và dịch bệnh. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR-INDEX) xếp thứ hạng thấp...

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu tỉnh Phú Yên phải bám sát và tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo các Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 tháng 2019 của Chính phủ và Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 để cùng với cả nước có một năm bứt phá phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Chú trọng kiểm soát chặt chẽ dịch tả lợn Châu Phi, tập trung chống hạn, khắc phục tình trạng thiếu nước, tập trung công tác phòng, chống cháy rừng, tiếp tục đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia, tiếp tục kiểm soát lạm phát, đẩy mạnh tăng trưởng.

Đồng thời, rà soát lại các quy hoạch ngành, lĩnh vực, nhất là quy hoạch sử dụng đất đai, xây dựng; tổ chức lập quy hoạch tỉnh, tham khảo thêm tư vấn nước ngoài, có khát vọng để Phú Yên bứt phá, đáp ứng với yêu cầu phát triển mới với tầm nhìn dài hạn cho cả giai đoạn 2021 - 2030 và đến năm 2045, hướng đến nâng cao đời sống văn hóa, vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ gìn cảnh quan, môi trường.

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, cải tạo nguồn nước, huy động tốt các nguồn lực, xây dựng nhiều hồ chứa quy mô phù hợp và hệ thống thủy lợi kết nối các hồ, trên cơ sở đó tính toán cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích hợp; tập trung phát triển du lịch, dịch vụ, hạ tầng cảng biển, hàng không, hạ tầng kết nối Phú Yên với Bắc Vân Phong và các tỉnh Tây Nguyên.

Phó Thủ tướng yêu cầu Tỉnh tiếp tục cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; rà soát, cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-INDEX); khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo của người đứng đầu các ngành, các cấp, nhằm thực hiện tốt vai trò chính quyền kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chương trình, chính sách an sinh xã hội; giải quyết tốt việc làm, giảm nghèo nhanh và bền vững; chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học 2019 - 2020; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa y tế, quản lý chặt an toàn vệ sinh thực phẩm; tiếp tục thực hiện việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đổi mới sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị...

Phương Nhi

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản