7:14 PM, 31/07/2019

Huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 955/QĐ-TTg công nhận huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Nam Định có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

Tính đến hết năm 2018, huyện Nam Trực đã có 19/19 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. 100% số xã không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Các xã sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó tập trung vào các tiêu chí về sản xuất, cơ sở vật chất văn hóa, y tế và môi trường.

Đối với kết quả thực hiện tiêu chí huyện NTM, huyện Nam Trực đã đạt 9/9 tiêu chí. Tổng số vốn huy động xây dựng NTM từ năm 2011 đến hết năm 2018 đạt gần 2.400 tỷ đồng.

Nam Định là tỉnh có nhiều đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nhất cả nước với 9/9 đơn vị cấp huyện gồm 9 huyện, thành phố: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thuỷ, Vụ Bản, Ý Yên, Nam Trực và thành phố Nam Định. Tỉnh Nam Định phấn đấu năm 2019 trở thành tỉnh nông thôn mới.

Minh Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản