5:12 PM, 31/07/2019

Tổng kết công tác phát triển kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị; tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nội dung tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp có mối quan hệ mật thiết với nhau trong phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp và khu vực nông thôn, miền núi. Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là giải pháp quan trọng để thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Việc tổng kết các nội dung này sẽ góp phần quan trọng trong xây dựng văn kiện trình Trung ương và Đại hội Đảng toàn quốc. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tổng kết sớm so với kế hoạch sẽ góp phần xây dựng khung khổ chính sách cho xây dựng nông thôn mới sau năm 2020 và lựa chọn các nội dung để đưa vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc và Đại hội Đảng các cấp. Đây là các nội dung quan trọng, giúp Trung ương, Chính phủ đúc kết được những thành tựu, hạn chế trong triển khai các chính sách thời gian qua, hoạch định chính sách trong giai đoạn tới nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực nông nghiệp và khu vực nông thôn.

Theo dự kiến, Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương được tổ chức vào trung tuần tháng 10 năm 2019. Chủ trì Hội nghị là Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị tổ chức theo hình thức bán tập trung (trực tuyến và tập trung) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội; kết hợp tổ chức Diễn đàn kinh tế tập thể hợp tác xã, Lễ tôn vinh các hợp tác xã, cá nhân điển hình trong phong trào phát triển hợp tác xã và Triển lãm thành tựu phát triển hợp tác xã bên lề Hội nghị Tổng kết Nghị quyết.

Cũng theo dự kiến, Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tổ chức theo hình thức tập trung tại tỉnh Nam Định trong tháng 12/2019 và các hội động bên lề.

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị được tổ chức tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai vào cuối tháng 8/2019.

Phương Nhi

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản