SCIC phải là một tổng công ty mạnh của nhà nước

(Chinhphu.vn) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) phải là một tổng công ty mạnh của nhà nước, gương mẫu trong quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản, vốn của nhà nước không chỉ trong khối doanh nghiệp nhà nước mà cả các thành phần doanh nghiệp khác.

Giải thể Quỹ giải quyết việc làm địa phương

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giải thể Quỹ giải quyết việc làm địa phương theo thẩm quyền.

Hỗ trợ gạo cho tỉnh Thanh Hóa

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 502,335 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2016.

Hỗ trợ Nghệ An hơn 2510 tấn gạo

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 2.510,64 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Nghệ An để hỗ trợ cứu đói nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2016.

Hỗ trợ gần 865 tấn gạo cho tỉnh Cao Bằng

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 864,885 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Cao Bằng để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2016.

Sắp xếp công ty nông nghiệp tỉnh Nam Định

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông nghiệp thuộc UBND tỉnh Nam Định.

Tiếp tục xuất cấp gạo cho 2 tỉnh

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 667,61 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 2 tỉnh: Phú Yên và Tuyên Quang để hỗ trợ cứu đói trong thời gian giáp hạt năm 2016.

Hỗ trợ hơn 975 tấn gạo cho 2 tỉnh

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài Chính xuất cấp hơn 975 tấn gạo cho 2 tỉnh Gia Lai, Lào Cai để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân.

Giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản giới thiệu chữ ký của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.