Chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2017

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quyết định Tổng điều tra kinh tế năm 2017, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường cho vay các chương trình giảm nghèo

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tăng cường cho vay các chương trình về giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, cho vay hộ nghèo, cho vay theo dự án... để có tác dụng lan tỏa về kinh tế, tạo việc làm, phát triển kinh tế địa phương.

Hoàn thiện quy định kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Hoàn thiện danh mục hàng hóa NK phải làm thủ tục hải quan

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Tỉnh Tuyên Quang thực hiện 3 đột phá

(Chinhphu.vn) - Tỉnh Tuyên Quang nỗ lực thực hiện 3 đột phá để phát triển kinh tế - xã hội. Đó là một trong những nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

Xuất cấp gạo cho tỉnh Kon Tum

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 583,05 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Kon Tum để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt và hạn hán năm 2016.     

Hỗ trợ gạo cho tỉnh Quảng Trị

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 180,81 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Trị để hỗ trợ cứu đói cho hộ nghèo, hộ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội ở các xã vùng biển đang gặp khó khăn.

Xử lý số tiền phí đường bộ đã thu tại trạm Mỹ Lộc-Nam Định

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu UBND tỉnh Nam Định chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 7/6/2016 của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số107/TB-VPCP ngày 27/5/2016 của Văn phòng Chính phủ để xử lý mức thu và số tiền phí đường bộ đã thu tại trạm Mỹ Lộc từ 06 giờ sáng ngày 1/6/2016 đến 6 giờ sáng ngày 8/6/2016 theo quy định.

Hoàn thiện dự thảo Quyết định thí điểm cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về dự thảo Quyết định thí điểm cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư theo quy định tại Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản.

Tập trung thực hiện tái cơ cấu và xử lý nợ xấu

(Chinhphu.vn) - Trong Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Phát triển Việt Nam tiếp tục, tập trung thực hiện tái cơ cấu và xử lý nợ xấu giai đoạn 2016–2020.