Kế hoạch tổng thể đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 475/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch tổng thể đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Tiếp thu ý kiến về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại VNPost và VTC

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có chỉ đạo về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại VNPost và VTC.

TP. Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định 420/QĐ-TTg công nhận thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Tập trung huy động nguồn lực thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia

(Chinhphu.vn) - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ký Quyết định 421/QĐ-TTg ban hành.

Cao Bằng phát triển mạnh ngành du lịch theo hướng bền vững

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luậncủa Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.

TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định 407/QĐ-TTg công nhận thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Trà Vinh cần tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế

(Chinhphu.vn) - Tỉnh Trà Vinh cần phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Bảo đảm chất lượng Tổng điều tra dân số và nhà ở

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tại Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương với các địa phương.

Công nhận 2 huyện, thị xã của tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định công nhận huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; công nhận thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Triển khai mới 61 TTHC trên Cơ chế một cửa quốc gia

(Chinhphu.vn) - Năm 2019, hoàn thành triển khai mới 61 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia.