5:01 PM, 15/08/2019

Phấn đấu xây dựng khoảng 1.000 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

(Chinhphu.vn) - Phấn đấu từ nay đến hết năm 2019, xây dựng khoảng 1.000 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và đang ở nhà tạm; hộ nghèo thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn; tặng quà Tết cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2020 để bảo đảm không người dân Việt Nam nào không có Tết.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp chuẩn bị tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019.

Thông báo nêu rõ, về Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” vào ngày 17/10/2019 (Chương trình năm 2019), Phó Thủ tướng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan Ban hành kế hoạch và thành lập Ban tổ chức Chương trình; xây dựng kịch bản theo hướng đổi mới để bảo đảm thực chất hơn theo tiêu chí thiết thực, có tính nhân văn sâu sắc, lan tỏa và giàu tính sáng tạo; khẳng định Việt Nam là điểm sáng về công tác giảm nghèo; sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, chung tay của cộng đồng với hoạt động giảm nghèo đã có những kết quả đáng ghi nhận, giúp người dân thoát nghèo.

Về sử dụng Quỹ "Vì người nghèo", thực hiện an sinh xã hội trong năm 2019 và thời gian tới, phấn đấu từ nay đến hết năm 2019, xây dựng khoảng 1.000 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và đang ở nhà tạm; hộ nghèo thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn; tặng quà Tết cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2020 để bảo đảm không người dân Việt Nam nào không có Tết.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội khuyến học Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương rà soát, đề xuất hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên giỏi nhưng khó khăn. Trước mắt trong tháng 9 năm 2019, Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương hỗ trợ một số sinh viên đại học, cao đẳng, học nghề giỏi nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc cụ thể với các doanh nghiệp hỗ trợ cho người khiếm thính, khiếm thị và có báo cáo cụ thể thiết thực, khả thi về công tác hỗ trợ; khởi động chương trình hỗ trợ công nghệ thông tin cho người khiếm thính, khiếm thị.

Vận động nhắn tin hỗ trợ người nghèo bắt đầu từ ngày 19/8/2019

Phó Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông đổi mới công nghệ và phương pháp vận động nhắn tin hỗ trợ người nghèo bắt đầu từ ngày 19/8/2019; thí điểm việc ủng hộ giá trị lớn bằng tin nhắn để tạo thuận lợi cho người có điều kiện, nhất là người có ảnh hưởng trong xã hội tham gia đóng góp cao hơn, giảm bớt thời gian; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo việc sử dụng công nghệ trong lĩnh vực thanh toán của ngân hàng hoặc lập tài khoản ngân hàng dễ nhớ thông qua Ngân hàng chính sách xã hội để người ủng hộ chuyển tiền thuận lợi.

Phó Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có văn bản kêu gọi, vận động rộng rãi các tầng lớp xã hội và mọi người dân hưởng ứng đợt nhắn tin trên; các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tham mưu, đề xuất, chỉ đạo Bộ, cơ quan, đơn vị mình tích cực tham gia nhắn tin ủng hộ người nghèo.

Chí Kiên

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản