6:02 PM, 03/02/2020

Huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 160/QĐ-TTg công nhận huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Trà Vinh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Cầu Kè tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Cầu Kè là huyện thứ 2 của tỉnh Trà Vinh hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn. Thành tựu nổi bật nhất là đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân tăng gấp 3 lần so với năm 2010 đạt hơn 52 triệu đồng/người/năm.

Đến cuối năm 2019, tỉnh Trà Vinh đã có 2 huyện, 55/85 xã hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Diện mạo nông thôn đổi mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu chỉ còn hơn 3,3%. Đây là một thành tựu khá ấn tượng đối với tỉnh đông đồng bào dân tộc thiểu số như Trà Vinh.

Minh Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản