4:20 PM, 02/05/2019

Xây dựng Hậu Giang trở thành tỉnh khá của vùng ĐBSCL

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luậncủa Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang.

Thông báo kết luận nêu rõ, trong 3 tháng đầu năm 2019, kinh tế - xã hội của Tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, vốn đầu tư toàn xã hội 2.975 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ; thu ngân sách 1.489 tỷ, đạt 21,25% kế hoạch. Tỉnh đã tích cực triển khai, thực hiện chỉ đạo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các buổi làm việc với địa phương.

Hậu Giang đã phát triển mạnh mẽ các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác với cách làm bài bản; nhiều quy định mới trong Luật Hợp tác xã sửa đổi đã và đang tạo ra sức bật mới cho hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn; các lĩnh vực an sinh, xã hội, xóa đói giảm nghèo được quan tâm thực hiện, với nhiều giải pháp, cách làm mới, huy động tốt nguồn lực toàn xã hội; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,13%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 60,83%; 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực.

Kết quả Hậu Giang đạt được thời gian qua đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của vùng và cả nước nhưng vẫn còn nhiều khó khăn: Thu nhập bình quân đầu người chỉ bằng 65% bình quân chung cả nước; tỷ lệ lao động khu vực nông thôn lớn (trên 75%), năng lực cạnh tranh còn thấp; thiếu nguồn lực đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông kết nối vùng; xâm nhập mặn, sạt lở đất diễn biến ngày càng phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hậu Giang cần bám sát nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là: "tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm trên 7%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 2.500 USD và cơ cấu kinh tế là dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp". Chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới, hướng đến mục tiêu xây dựng Hậu Giang trở thành tỉnh khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng thời tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/1/2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nâng cao hiệu quả chi ngân sách, xã hội hóa các nguồn lực đầu tư; phát triển công nghiệp năng lượng, năng lượng tái tạo, đầu tư phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mạnh, thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng thu ngân sách, phấn đấu từ 3 đến 5 năm tới Hậu Giang tự cân đối ngân sách địa phương.

Tỉnh Hậu Giang cần quan tâm hơn nữa truyền thông về hợp tác xã kiểu mới dựa trên các lợi ích kinh tế và phát huy hơn nữa vai trò của kinh tế hộ trong nền kinh tế thị trường. Tập trung thực hiện Đề án "Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020" và Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp; rà soát mục tiêu tăng gấp 2 - 3 lần số doanh nghiệp hiện nay theo Đề án khởi nghiệp doanh nghiệp giai đoạn 2018 - 2020.

Minh Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản