5:00 PM, 22/10/2019

ĐHQG TP HCM hoàn thiện mô hình tổ chức

(Chinhphu.vn) - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương pháp quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động phù hợp với yêu cầu thực tế.

Trong thời gian qua, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng và phát triển mô hình đại học quốc gia theo Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ. Trong đó đáng chú ý, trường đã tiên phong thí điểm việc áp dụng có hiệu quả các mô hình, công nghệ mới trong giáo dục và đào tạo; chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học được cải thiện; từng bước áp dụng thành công các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế...

Tại Thông báo số 372/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ: Trung ương, Quốc hội và Chính phủ đã và đang ban hành mới nhiều Nghị quyết và văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục đại học, trong đó có cả cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần kịp thời cập nhật, chủ động nghiên cứu, tham gia với các cơ quan chức năng ngay từ khâu xây dựng pháp luật; chủ động nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định liên quan để tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương pháp quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động phù hợp với yêu cầu thực tế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hướng dẫn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành lập các trường đại học thành viên của trường theo đúng quy định hiện hành.

Phương Nhi

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản