4:09 PM, 04/12/2019

Bộ Chính trị đánh giá việc xây dựng cán bộ ở Đắk Nông

(Chinhphu.vn) - Chiều 4/12, tại Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (Đoàn 1152) đã làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Nông.

Ảnh: VGP/Thành Chung
Buổi làm việc nhằm thông báo dự thảo báo cáo kết luận của Đoàn kiểm tra 1152 tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần của Nghị quyết số 26-NQ/TW, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tham dự buổi làm việc còn có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp- Phó Trưởng đoàn 1152, lãnh đạo các vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Nông.

Theo Phó Trưởng đoàn 1152 Nguyễn Sỹ Hiệp, qua kiểm tra tại Đắk Nông, đoàn kiểm tra đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các huyện ủy, thị ủy, đảng uỷ trực thuộc tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW, tạo đồng thuận trong quá trình thực hiện các Nghị quyết.

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ, công chức đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Bên cạnh đó, Đắk Nông làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng và Hội đồng nhân dân các cấp...

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng cho rằng việc triển khai Nghị quyết ở các tổ chức Đảng mới chỉ tập trung thực hiện những vấn đề đã rõ mà chưa có tính đột phá, chưa thực hiện được một số mô hình, chủ trương thí điểm mới mà nghị quyết đã đề ra; chưa ban hành được chính sách hiệu quả để tạo động lực về sắp xếp bộ máy, thu hút và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; việc tạo nguồn cán bộ còn hạn chế đặc biệt là đối với cán bộ là đồng bào dân tộc thiểu số...

Sau khi nghe dự thảo báo cáo và giải trình của các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng đoàn 1152 đánh giá các thành viên đoàn kiểm tra đã thực hiện đúng quy trình, cách thức kiểm tra và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy thuộc Tỉnh ủy Đắk Nông để xây dựng dự thảo báo cáo kết luận.

Cho biết đợt kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết này là công việc thường xuyên của Đảng, do Bộ Chính trị giao cho các thành viên làm Trưởng đoàn triển khai ở Ban thường vụ một số địa phương, bộ, ngành Trung ương, báo cáo Bộ Chính trị trong năm 2019, Trưởng đoàn 1152 đánh giá Ban thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết, tập trung vào các khâu thôn, bản, xã phường. Bên cạnh sắp xếp bộ máy cấp chính quyền thì Đắk Nông tập trung sắp xếp bên trong các cơ quan để giảm cấp trung gian; đạt nhiều kết quả trong sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế; có cách thi tuyển cạnh tranh về cán bộ quản lý trong cộng đồng đồng bào dân tộc, bảo đảm cơ cấu tổ chức cán bộ cho nhiệm kỳ tới.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá trong quá trình triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Đắk Nông vẫn giữ được ổn định chính trị, bộ máy và tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục có bước phát triển trong năm 2019.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Đắk Nông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thống nhất hành động trong thực hiện Nghị quyết số 26 gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng đề nghị Đắk Nông thực hiện đồng bộ với việc cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương và đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW; Đắk Nông rà soát nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, bảo đảm cơ cấu về giới, dân tộc.

Thành Chung

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản