Liên kết vùng: Không phải là phép cộng

(Chinhphu.vn) - Để khắc phục không gian kinh tế bị chia cắt bởi địa giới hành chính, phân bổ, sử dụng tốt nhất nguồn lực của Nhà nước và các thành phần kinh tế để đầu tư, cần có cơ chế rõ ràng để tránh chồng chéo bên cạnh việc tăng hiệu lực quản lý vùng.

Doanh nghiệp khởi nghiệp thành công phụ thuộc nhiều vào thể chế, chính sách

 (Chinhphu.vn)  - Doanh nghiệp khởi nghiệp hay kinh doanh thành công phụ thuộc nhiều vào thể chế chính sách của Nhà nước. Thế nên, mọi cơ chế phải phục vụ cho sự phát triển doanh nghiệp và quốc gia.

‘Xây dựng thị trường cạnh tranh thật sự tạo động lực mới cho phát triển'

(Chinhphu.vn) – Nếu như năm 2015 được đánh dấu bằng việc cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, nâng cao năng lực cạnh tranh thì  năm 2016 phải “gỡ” được những vướng mắc của thị trường cũng như tạo dựng được các loại thị trường cạnh tranh thật sự để tạo động lực mới cho phát triển kinh tế.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nêu 5 điểm sáng của kinh tế Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Chính phủ nhân dịp đầu năm mới 2016, GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh rằng “trong nhiệm kỳ 5 năm, đây là lần đầu tiên mức tăng trưởng đạt cao hơn mức chỉ tiêu kế hoạch, với nhiều điểm rất tích cực và rất đáng chú ý”.