Tiếp tục xuất cấp gạo cho 2 tỉnh

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 667,61 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 2 tỉnh: Phú Yên và Tuyên Quang để hỗ trợ cứu đói trong thời gian giáp hạt năm 2016.

Hỗ trợ hơn 975 tấn gạo cho 2 tỉnh

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài Chính xuất cấp hơn 975 tấn gạo cho 2 tỉnh Gia Lai, Lào Cai để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân.

Giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản giới thiệu chữ ký của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.