2:45 PM, 13/09/2019

Tiền Giang phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang.

Thông báo kết luận nêu rõ, tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh Tiền Giang 6 tháng đầu năm đạt 7,07%, cao hơn bình quân cả nước, các khu vực kinh tế đều đạt mức tăng trưởng khá; trong đó khu vực nông, lâm, ngư nghiệp mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh vẫn đạt mức tăng 2,49%, khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 12,88%, khu vực dịch vụ tăng 6,08%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp và giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp.

Trong 7 tháng năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,3% so với cùng kỳ, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực chủ yếu; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 8,3%, khách du lịch tăng 6% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 63,3% kế hoạch, tăng 35,7% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp thành lập mới là 366 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 3.928,5 tỷ đồng; thu hút 14 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 10.574 tỷ đồng, gấp 8,68 lần so với cùng kỳ.

Về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tỉnh Tiền Giang đã có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 15 năm (2003-2018), toàn tỉnh thành lập mới 127 hợp tác xã, với 6.155 thành viên, vốn góp là 52,4 tỷ đồng; hàng loạt chính sách hỗ trợ đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả...

Để phát huy, khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2019 và giai đoạn 2016 - 2020, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Tiền Giang tiếp tục phát huy thành tích đạt được trong 7 tháng năm 2019; bám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/1/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, số 02/NQ-CP ngày 01/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của kế hoạch năm 2019.

Đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2019. Tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn như: dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, dự án cầu Mỹ Thuận 2, dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo… Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; ưu tiên hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cải thiện các chỉ số về phát triển doanh nghiệp; hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp. Tập trung hoàn thành công tác lập quy hoạch cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định của Luật Quy hoạch.

Bên cạnh đó thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hợp tác xã nói chung và hợp tác xã nông nghiệp nói riêng. Tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương và Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới của địa phương trong tháng 9/2019. Tập trung tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc sản phẩm để phục vụ xuất khẩu. Nghiên cứu, phát triển hợp lý công nghệ chế biến nông sản sau thu hoạch và công nghiệp phục vụ nông lâm ngư nghiệp.

Tiếp tục làm tốt công tác tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; an toàn giao thông; bảo vệ môi trường; phòng chống, trấn áp các tội phạm ma túy, tín dụng đen, khai thác cát trái phép.

Minh Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản