3:47 PM, 13/09/2019

Long An phấn đấu tự cân đối ngân sách từ năm 2021

(Chinhphu.vn)-Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An.

Thông báo nêu rõ, thời gian qua, tỉnh Long An đã đạt được nhiều thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và tiếp tục duy trì đà phát triển trong năm 2019. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) 06 tháng đầu năm 2019 đạt 9,89%, cao hơn nhiều so với mức bình quân của cả nước; trong đó động lực cho tăng trưởng là khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 14,65%, khu vực thương mại, dịch vụ tăng 7,5%...

Bên cạnh kết quả đạt được, tăng trưởng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp 06 tháng đầu năm 2019 chỉ đạt 2,17%, thấp hơn mức bình quân của cả nước; mặc dù tốc độ phát triển doanh nghiệp đạt mức khá nhưng chỉ số mật độ doanh nghiệp đang hoạt động trên 1000 dân thấp hơn mức bình quân của cả nước; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2018 giảm 24 bậc so với năm 2017 …

Để phát huy, khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2019 và giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Long An cần tiếp tục phát huy thành tích đạt được trong 7 tháng đầu năm; bám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của kế hoạch năm 2019.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2019. Tập trung triển khai và hoàn thành công tác lập quy hoạch cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định của Luật Quy hoạch; sớm triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phát huy vị thế nằm sát các trung tâm kinh tế lớn Vùng Đông Nam Bộ để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu trở thành địa phương tự cân đối được ngân sách từ năm 2021. Tập trung tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và công ty nông, lâm nghiệp; đẩy mạnh thoái vốn doanh nghiệp có vốn nhà nước theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giải thể công ty lâm nghiệp hoạt động kinh doanh thua lỗ, không hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; ưu tiên hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cải thiện các chỉ số mật độ doanh nghiệp đang hoạt động trên 1000 dân.

Tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương; trong đó cần làm rõ khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động của tổ hợp tác, giải pháp kiện toàn tổ chức và hoạt động của các tổ hợp tác, vai trò của hợp tác xã và tổ hợp tác trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.

Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng nông thôn mới; tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương trong tháng 9 năm 2019 theo kế hoạch tổng thể đã ban hành, trong đó cần đánh giá, đúc kết những đặc thù trong công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương để chuẩn bị tham luận tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới toàn quốc.

Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Về Dự án kè thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ và Dự án xử lý sạt lở bờ sông Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp vào phương án phân bổ nguồn 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 300/TB-VPCP ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ.

Về các dự án xử lý sạt lở tại ấp Rạch Chanh, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, dự án cầu trên cống Rạch Chanh và cầu trên cống Bắc Đông trên tuyến Quốc lộ 62, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An rà soát, lựa chọn Dự án cấp bách cần phải làm ngay, có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ một phần từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 để thực hiện.

Với Dự án đường Hồ Chí Minh (đoạn Chơn Thành - Đức Hòa), Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với tỉnh Long An rà soát, thống kê các trường hợp đã quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường nhưng đến nay chưa chuyển kinh phí để chi trả cho người dân và xem xét, bố trí vốn để xử lý dứt điểm; rà soát, tổng hợp dự án vào Danh mục các dự án của Bộ quản lý theo thứ tự ưu tiên để bố trí vốn thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định.

Chí Kiên

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản